กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ล้อม

เข้าชม 24 ครั้ง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ล้อม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 24 times, 1 visits today)