วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชอำเภอภาชี ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เรื่องวาระการประชุมจังหวัด และมอบหมายงาน

2 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่งมอบป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี อ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอภาชี อ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา