ร่วมประชุมกับผู้นำเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลอำเภอภาชี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง ครู ก

สพอ.ภาชี 30 กรกฎาคม 2563 😊สพอ.ภาชี😊 🚞ชุมทางรถไฟ พระใหญ่ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายให้นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชีและตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้อนรับบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด รับมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายนางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 9-11 กค 62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดฯ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2562 ณ รร.เอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ หน้าสถานีรถไฟ ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสา ณ ศาลเจ้าพ่อ ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 ทุน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน กลุ่มทำก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เยี่ยมชมกลุ่มผ้าขาวม้า ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ