ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์สัมมาชีพในโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

วันที่ 17 ก.ค. 60 กลุ่มสัมมาชีพตำบลระโสม ร่วมแสดงผลิตภั [...]

อ่านต่อ