ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา CDD Phachi District  

ที่ว่าการอำเภอภาชี ถนนสุวรรณศร ตำบลภาชี อำเภอภาชี 13140

Phachi District Office, Suwannasorn Rd. Phachi District Ayuthaya 13140

โทรศัพท์ : 035-311980 (Tel.)

โทรสาร : 035-311980 (Fax)

หรือ facebook  https://www.facebook.com/phachi.cdd

(Visited 764 times, 1 visits today)