พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกTo Be Number One อำเภอภาชี

เข้าชม 2 ครั้ง

📌 วันที่ 8 เมษายน 2564 นางฉัตรมณี ส้มฉุน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกTo Be Number One อำเภอภาชี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธ์ุนายอำเภอภาชีเป็นประธาน
📌 ณ หอประชุมอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📸 ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

(Visited 2 times, 1 visits today)