พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการสัมมนาชุมชนแก่ตัวแทนหมู่บ้าน

เข้าชม 8 ครั้ง

📌 วันที่ 7 เมษายน 2564 นางฉัตรมณี ส้มฉุน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการสัมมนาชุมชนแก่ตัวแทนหมู่บ้าน ตำบลกระจิว อำเภอภาชี เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบปฎิบัติ
📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📸 ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

(Visited 8 times, 1 visits today)