พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชีและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ประชุมโครงการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล

เข้าชม 11 ครั้ง

📌 วันที่ 7 เมษายน 2564 นางฉัตรมณี ส้มฉุน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชีและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ประชุมโครงการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล
📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📸 ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

(Visited 11 times, 1 visits today)