วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชีและตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้อนรับบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด รับมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชีและตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้อนรับบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด รับมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอภาชี จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี อำเภอภาชี

(Visited 32 times, 1 visits today)