วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เยี่ยมชมกลุ่มผักตบฉวา ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เยี่ยมชมกลุ่มผักตบฉวา ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 24 times, 1 visits today)