วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 ทุน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 ทุน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 17 times, 1 visits today)