วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน กลุ่มทำก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน กลุ่มทำก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 30 times, 1 visits today)