วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เยี่ยมชมกลุ่มผ้าขาวม้า ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย

เข้าชม 33 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เยี่ยมชมกลุ่มผ้าขาวม้า ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย

(Visited 33 times, 1 visits today)