วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสา ณ ศาลเจ้าพ่อ ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสา ณ ศาลเจ้าพ่อ ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 28 times, 1 visits today)