วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายนางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 9-11 กค 62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดฯ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2562 ณ รร.เอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายนางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 9-11 กค 62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดฯ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2562 ณ รร.เอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

(Visited 37 times, 1 visits today)