ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอภาชี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยมีนายปราโมทย์ กิจปลื้มพัฒนาการอำเภอภาชี เป็นอนุกรรมการเลขานุการ ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงิน จำนวน 4 โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอภาชี

(Visited 24 times, 1 visits today)