ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสิงห์ทอง ในงาน CDDAY 2017

เข้าชม 63 ครั้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมพิธีเปิดงาน CD DAY 2017 : สานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และมอบโล่เชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

???????
สพอ.ภาชี และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ขอแสดงความยินดีกับนางสายชล คำไพรินทร์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหนองน้ำใส ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสิงห์ทอง ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง ดีเด่นประจำปี 2560 มา ณ โอกาสนี้
???????

(Visited 63 times, 1 visits today)