รับลงทะเบียนสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 18 ก.ค. 60 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับลงทะเบียนสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

(Visited 25 times, 1 visits today)