โครงการส่งเสริมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

เข้าชม 29 ครั้ง

วันที่ 15-16 ก.ค. 60 สภอ.ภาชี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภาชี แกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 9 ต.ดอนหญ้านาง และโรงเรียนวัดตะโก ดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหญ้านาง โดยมีคุณฉวีวรรณ เหลืองชัยวัฒนา เป็นวิทยากร

(Visited 29 times, 1 visits today)