นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภาชี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phachi วันที่ 23 ก.ย. 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายให้นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phachi วันที่ 27 ส.ค. 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชีและตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้อนรับบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด รับมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน