ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ

18 ธันวาคม 2563 นางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ สรุปงานพัฒนาชุมชนในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา

(Visited 24 times, 1 visits today)