ประชุมชี้แจงนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

18 ธันวาคม 2563 นางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา ประชุมชี้แจงนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน การทําข่าว/คลิป ประชาสัมพันธ์งานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา

(Visited 51 times, 1 visits today)