ศึกษาพื้นที่และวางแผนการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

17 ธันวาคม 2563 นางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนำทีมลูกจ้างเหมาบริการโคก หนอง นา โมเดล ลงศึกษาพื้นที่และวางแผนการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 และบ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมที่ศพช.อุบล ต่อไป

(Visited 22 times, 1 visits today)