ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2564

17 ธันวาคม 2563 นายสรวิศ สมพงษ์
นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2564
โดยมีนางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา นำเสนอแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564 และร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมอำเภอปทุมราชวงศา (ชั้น 2)

(Visited 25 times, 1 visits today)