ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

8 ธันวาคม 2563 นางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา พร้อม
นางสาววัชราภร อุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา

(Visited 8 times, 1 visits today)