ลงศึกษาพื้นที่และแลกเปลี่ยนข้อมูล โคก หนอง นา โมเดล

7 ธันวาคม 2563 นางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่โครงการโคก หนอง นา โมเดล ลงศึกษาพื้นที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ฯ นำไปปรับใช้ในการถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป

(Visited 24 times, 1 visits today)