20/06/65 ช่วงบ่าย 14.00 น.พัฒนากรตำบลสะพลี และนายสมคิด ทองรักษา ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งวัวแล่น พาคณะวัฒธรรมจังหวัด ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนายวิรัตน์ กรฐิติระพี และ นายณัฎชากร โพธิกฤษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี โดยในพื้นที่หมู่ 8 เป็นเด็กในสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อสืบค้นคลังภูมิปัญญาศิลปินร่วมสมัย ด้านงานศิลปะจากไม้ และงานภาพวาดของจิตรกร ของตำบลสะพลี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปคะ

เข้าชม 6 ครั้ง
(Visited 6 times, 1 visits today)