วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสะพลี ติดตามกลุ่มลี้ยงโค กลุ่ม น.ส.ปิยมาศ คล้ายรุ่งและกลุ่ม น.ส ภมร พรหมรักษ์ และกลุ่มเลี้ยงไก่ น.ส.ธมลวรรณ นุ่มน้อย ปัจจุบัน ตำบลสะพลี ขอกู้เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 โครงการ หนี้เสีย 0%

เข้าชม 5 ครั้ง
(Visited 5 times, 1 visits today)