พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 1🍀 🎉วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท – ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – ประเภทองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน – ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”

เข้าชม 10 ครั้ง
(Visited 10 times, 1 visits today)