วันที่ 20 มกราคม 2564 พัฒนากรตำบลสะพลีพร้อมผู้นำ อช. ตำบลสะพลี ได้ตรวจเยี่ยม การปฎิบัติหน้าที่ของ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี คณะกรรมการหมู่บ้านและ อสม. หมู่ที 10 และเจ้าหน้าที่จาก อบต.สะพลี เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสะพลี ในการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ จุดคัดกรองสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี

เข้าชม 12 ครั้ง

(Visited 12 times, 1 visits today)