วันที่่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว โดยพัฒนากรประจำตำบลสะพลี รับสมัครการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวางแผนกับกลุ่มอาชีพฯ สตรีเพื่อถ่ายทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ โดยของอำเภอปะทิว ได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพสตรี ฟ้าวันใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โ

เข้าชม 12 ครั้ง

(Visited 12 times, 1 visits today)