กิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์ ร้านค้า OTOP ตำบลสะพลี ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ร้านค้า OTOP ตำบลสะพลี หมู่ที่ 8 ตำบสะพลี

เข้าชม 8 ครั้ง

กิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์ ร้านค้า OTOP ตำบลสะพลี ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ร้านค้า OTOP ตำบลสะพลี หมู่ที่ 8 ตำบสะพลี ขอขอบคุณ นักการตลาดรุ่นใหม่ และ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโอทอป ที่มาแนะนำ การขายสินค้าด้วยการไลท์สด และการทำคลิปสื่อประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้

(Visited 8 times, 1 visits today)