กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เข้าชม 20 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน กล่าวคำปฎิญาณตน ของอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร ปลูกขยายพันธุ์ผัก เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ต่อไป ส่วนผักในบริเวณวัดที่ปลูก ชาวบ้านสร้างนำไปประกอบอาหารได้ และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับภายในบริเวณวัดพรุใหญ่ให้สวยงาม พัฒนาให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด พลังอช. สร้างชุมชนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง มีผู้นำ อช. และอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วม จำนวน 30 คน

(Visited 20 times, 1 visits today)