วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video comference เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว

เข้าชม 8 ครั้ง

(Visited 8 times, 1 visits today)