วันที่ 13 มกราคม2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิวเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 120 ปี ที่ว่าการอำเภอปะทิว

เข้าชม 6 ครั้ง

(Visited 6 times, 1 visits today)