ลูกหยีปุ้มปุ้ย

เข้าชม 697 ครั้ง

OTOP ประเภท อาหาร    ระดับ 5 ดาว

ลูกหยี เป็นผลไม้พื้นเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่ง  ลักษณะผลเป็นพวง รับประทานเป็นผลสุก ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเปลือกจะมีสีดำ เนื้อในเป็นสีน้ำตาลรสหวานอมเปรี้ยว แต่นิยมเอามาปรุงรสมากกว่าจะรับประทานสด ๆ ซึ่งทำได้หลายอย่าง เช่น กวน ฉาบน้ำตาล หรือทรงเครื่อง  ปรุงรสใหม่ จะจำหน่ายได้ราคาดีกว่า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  – ลูกหยีทรงเครื่อง                                                                                                                                                                                       – ลูกหยีทรงเครื่องปุ้มปุ้ย(ฉาบไร้เมล็ด)                                                                                                                                                       – ลูกหยีทรงเครื่องปุ้มปุ้ย(กวนไร้เมล็ด)

กลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มวิสาหกิจตชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านควนนายพุฒ  หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประธานกลุ่ม :  นางกนกอร  เลี่ยนจ้าย

สถานที่ผลิต/ที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่  61 หมู่ที่ 7  ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210                                                                                          โทรศัพท์  084-9632152

 

(Visited 697 times, 1 visits today)