ผ้าทอลานข่อย

เข้าชม 2,365 ครั้ง

OTOP ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ระดับ  5  ดาว

อัตลักษณ์ / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • เนื้อผ้าแน่น
 • เส้นไยมีคุณภาพ
 • ลวดลายสวยงาม คงทน สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี
 • สีสันสดใส
 • ดูแลรักษาง่าย
 • ใส่ได้ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์
 • ราคาไม่แพง เป็นที่ต้องการของตลาด
 • ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559
 • สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมาย เช่น กระเป๋า ผ้าม่าน ผ้าคลุมโทรทัศน์ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมตู้เย็น และอื่นๆอีกมากมาย
 • มีลาย เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
  • ลายแก้วพรมพัฒน์
  • ลายแก้วประยุกต์
  •  ลายเพชรสงวนนาม
  •  ลายบัวสวรรค์
  • ลายเกร็ดแก้ว
  • ลายแก้วบัวหลวง
  • ลายดอกดาหลา
  • ลายกล้วยไม้
  • ลายโพธิ์พรรสาร
  • ลายแคร์แสด
  • ลายดอกทานตะวัน
  • ลายดอกพะยอมเล็ก
  • ลายดอกพะยอมใหญ่
  • ลายดอกพะยอมไพร

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  : กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย

สถานที่ผลิต : ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  34  บ้านลานข่อย   หมู่ที่   1    ตำบลลานข่อย    อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210

โทรศัพท์  098-2078771
เฟสบุ๊ค ผ้าทอลานข่อย

(Visited 2,365 times, 1 visits today)