15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ปี 2560

เข้าชม 54 ครั้ง
(Visited 54 times, 1 visits today)