วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย นางณัชปภา สังข์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ ณ วัดด่านปรงสามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม