พช.ป่าพะยอม เชิญรับชม คลิป vdo ประชาสัมพันธ์ # ผู้นำต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน# โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง