📣พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เข้าชม 0 ครั้ง

📣พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ในการนี้ นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นายธรรมรงค์ สีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณริมถนนบ้านสังแกระ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปะพยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
📷พช.ป่าพะยอม : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)