📣พช.ป่าพะยอม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0

เข้าชม 0 ครั้ง

📣พช.ป่าพะยอม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นายสมมาตร บุญเพียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอป่าพะยอมได้นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1.กลุ่มสานใจรักหัตถกรรมเชือก 2.กลุ่มแปรรูปอาการ(ผลิตลูกชิ้น) 3.กลุ่มกล้วยฉาบกินเพลิน 4.ขนมกระหรี่ฟั้ฟน้องจอห์น และ 5.กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านบางหล่อ เพื่อจะให้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการมาพัฒนาการประกอบการดำเนินงานในยุค 4.0 ต่อไป
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
📷พช.ป่าพะยอม : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)