📣พช.ป่าพะยอม ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 0 ครั้ง

📣พช.ป่าพะยอม ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นายธรรมรงค์ สีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม ในการนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ในฐานะประธานกองทุนแม่ของแผ่นได้ให้การต้อนรับพร้อมอธิบายแนวทางในการดำเนินการ พร้อมแผนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
📷พช.ป่าพะยอม : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)