พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธี ณ วัดด่านปลง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม
#OTOP
#TPMAP
#CDD
🌾พช.ป่าพะยอม : ภาพข่าว🌶

(Visited 13 times, 1 visits today)