ศจพ.อ.ป่าพะยอม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย และส่งมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP

เข้าชม 2 ครั้ง
วันที่ 1​พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าพะยอม (ศพจ.อ.) พร้อมด้วยนางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม เลขานุการ ศจพ.อ. คณะกรรมการ ศจพ.อ. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนฯ ตามโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP โดยได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่​ หมู่ที่​ 3,​ หมู่ที่​ 6, หมู่ที่​ 8​ และหมู่ที่​ 10​ ตำบลบ้านพร้าว​ จำนวน 8 ครัวเรือน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม
#TPMAP
#CDD
🌾พช.ป่าพะยอม : ภาพข่าว🌶
(Visited 2 times, 1 visits today)