พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เข้าชม 0 ครั้ง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอ
ป่าพะยอม เป็นประธานการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/
ผู้แทน อปท. ปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม ชั้น ๒
(Visited 1 times, 1 visits today)