พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด

เข้าชม 1 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางสาวณันฐิยา  พรหมสกุล  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง,จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม/ผอ.ศป.ปส.อ.ป่าพะยอม เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมอำเภอป่าพะยอม

(Visited 1 times, 1 visits today)