สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอป่าพะยอม ร่วมบริจาคโลหิตถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมให้กำลังใจเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอป่าพะยอม ในการบริจาคโลหิตถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม
🔆 สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชน ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 90 ราย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 76 คน ได้โลหิต 76 ยูนิต ร่วมบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย
❇️ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ผ่านการบริจาคโลหิต กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
🌾พช.ป่าพะยอม : ภาพข่าว🌶️
(Visited 4 times, 1 visits today)