พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 23 กันยายน 2565

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 23 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น.  นางสาวณันฐิยา  พรหมสกุล  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นายสมมาตร บุญเพียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายนนทลักณ์ สังข์มุสิกานนท์  อสพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 23 กันยายน 2565

โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานจัดกิจกรรม   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 

(Visited 14 times, 1 visits today)