พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมการประกวด การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00 น.  นางสาวณันฐิยา  พรหมสกุล  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมให้กำลังใจ สมาชิกสารสนเทศตำบลลานข่อย สำหรับการประกวด การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Could Meeting ณ ห้องประชุมล่องแก่งหนานมดแดง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

(Visited 9 times, 1 visits today)